www.fotaktiv.se

-                  Vi förstår fötter

Meddelande.

Mottagningen är stängt tills vidare. 

Information om nyöppnande kommer 

på denna hemsida.

ZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZHjälp finns för dig med besvär från knä eller fot. 

   
För oss finns det stora möjligheter att hjälpa dig med just dina problem med fötterna ofta i kombination med besvär från knä eller höft.         
    

Vi tar reda på orsak och samband till dina besvär. Sedan föreslår vi dig ett behandlingsprogram som vi sedan kommer att hjälpa till med.

Många års erfarenhet av undersökning och behandling av patienter med fot- och benbesvär utmärker våra framgångsrika resultat.

 Vi tar oss alltid tid att lyssna till våra patienter och erbjuder den individuella vården som passar bäst.