www.fotaktiv.se

-                 Jag förstår fötter


Välkommen till Fotaktiv. 

OBS: Vi har flyttat till nya lokaler på

idrottscentrum Högskolan i Halmstad 

(se för vidare info se under kontakta mig.)Hjälp finns för dig med besvär från knä eller fot. 

   
För mig finns det stora möjligheter att hjälpa dig med just dina problem med fötterna ofta i kombination med besvär från knä eller höft.         
    

Jag tar reda på orsak och samband till dina besvär. Sedan föreslår vi dig ett behandlingsprogram som vi sedan kommer att hjälpa till med.

Många års erfarenhet, 40 år, av undersökning och behandling av patienter med fot- och benbesvär utmärker våra framgångsrika resultat.

 Vi tar oss alltid tid att lyssna till våra patienter och erbjuder den individuella vården som passar bäst.